Balto har innfunnet seg på fanget til far som er favorittplassen. Dette kan vel kalles avslappet hvile :)

Mattilsynet har laget en fin sjekkliste:

 

Positive velferdsindikatorer:

 

-utforsker omgivelsene

-tar initiativ til sosial kontakt

-avslappet hvile

-utfører kroppspleie

-logring

-matlyst

-lekelyst

 

Negative velferdsindikatorer:

 

-frykt, negativt stress, angst

-endring i normal atferd/ atferdsmessige avvik (stereotypier)

-redusert aktivitet og sosial atferd/apati

-unormal aggresjon

-redusert appetitt/dårlig hold

-redusert kroppspleie/skitten

-dehydrert

-tover i pelsen

-skader

-sykdom

 

Tegn på smerte kan være:

 

-vokalisering

-aggresjon

-anspenthet (særlig hvis noen kommer nær smertested)

-oppmerksomhet mot smertefull kroppsdel

-endret bevegelsesmønster eller positur

 

Akutt smerte:

 

-økning i puls, blodtrykk og åndedrett

-utvidede pupiller

-uro og angst

-avverge

-reaksjon

 

Fysiologiske tegn:

 

-respons på berøring/testing

-økt puls og respirasjon

-dilaterte pupiller

 

Kronisk smerte:

-forandret søvnmønster

-irritabilitet/aggresjon

-nedsatt appetitt

-forstoppelse

-lavere smerteterskel

-sykdomsatferd

-sosial tilbaketrekking

-nedstemthet

http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/tilsynsveileder__hund.16904/binary/Tilsynsveileder%20-%20hund