Kvalifisering til jaktprøve for retrievere

Beskrivelsene på de forskjellige momentene under viser de ”perfekte” øvelsene, og ikke hvordan øvelsene må gjennomføres for å få bestått.

 

  1. Temperament
  2. Lineføring
  3. Fri ved fot
  4. Sitt og bli/innkalling
  5. Appotering
  6. Sjekk av skuddreaksjon

 

http://www.retrieverklubb.no/doc/jaktreglementer/Gjennomforing%20av%20kvalifiseringsprove[1].pdf

 

Ord og Uttrykk:

http://retrieverklubben.no/jakt/ord-og-uttrykk/