Fotoalbum

De har begge gått spor i dag.  Balto går veldig konsentrert og følger hele sporet med nesen, Max har det travelt og nesten løper sporet.  De er begge glad for leken som ligger i enden av sporet og leken som de får leke med når de har funnet den.  Max ble litt forvirret på slutten av sporet da Balto hadde løpt i nærheten, men han fant det raskt.